Contactformulier

Privacy Verklaring


Inleiding

In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Roland Sterker, Yachtconsult

Yachtconsult

U leest op dit moment de privacy verklaring van Yachtconsult. Yachtconsult is een bedrijf dat zich richt op het geven van vaarbewijs en marifoon cursussen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Yachtconsult verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u u niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Yachtconsult, neem dan gerust contact op!
RS@Yachtconsult.nl | 06 53 62 32 31
Televisiestraat 68, 4702 PW Roosendaal
Yachtconsult is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Roland Sterker.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Yachtconsult. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het aanmelden bij cursussen.
U kunt zich via een inschrijfformulier aanmelden voor vaarbewijs en marifooncursussen. Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer cursuskeuze en voorkeurplaats en eventueel uw geboortedatum worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Yachtconsult.
02. Het versturen van nieuwsbrieven
Yachtconsult stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Yachtconsult.
03. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Yachtconsult via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, e-mailadres, telefoonnummer.
04. Analytics
De website van Yachtconsult verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de cursussen waarvoor u zich heeft aangemeld

Ontvangers

De gegevens die Yachtconsult ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. PhpList
De nieuwsbrieven worden verzonden met PhPList. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen PhPList.
02. Leaseweb
De e-mail van Yachtconsult wordt gehost bij Leaseweb. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Leaseweb. De website en back-ups van de website worden gehost bij Leaseweb. Gegevens die u achterlaat op de website van Yachtconsult zijn op de servers van Leaseweb opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Yachtconsult, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het aanmelden bij cursussen
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in PhPList. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar rs@Yachtconsult.nl.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in PhPList. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar rs@Yachtconsult.nl.
02. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Yachtconsult via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Yachtconsult of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Yachtconsult. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw rechten

01. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Yachtconsult vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Yachtconsult. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Yachtconsult. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Yachtconsult opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Yachtconsult al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij Yachtconsult vastgelegd zijn? Dan heb u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Yachtconsult niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat Yachtconsult uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Yachtconsult.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Yachtconsult verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van cursussen van Yachtconsult. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Yachtconsult de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Yachtconsult met anderen dan de hierboven genoemde partiun te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Yachtconsult behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Yachtconsult dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Yachtconsult te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Yachtconsult

In een keer uw vaarbewijs halen?
Voor een Vaarbewijs 1, Vaarbewijs 2 of een Spoedcursus kiest u voor een praktijk- of theoriecursus van Yachtconsult.

KvK

Yachtconsult is te vinden bij de kamer van koophandel West-Brabant onder het nummer: 20098201.

Ing bank

Yachtconsult Opleidingen
ING Bank
IBAN NL63 INGB 0008 8896 15
BIC INGB NL 2A


Google Gastenboek

Adres

Televisiestraat 68,
4702 PW Roosendaal
Postbus 129,
4700 AC Roosendaal
rs@yachtconsult.com
+31 - (0)6 53 62 32 31
Facebook Twitter Instagram