Home

 • Cursus VB 1

  Het klein vaarbewijs is in bepaalde situaties verplicht. Yachtconsult biedt een cursus waarmee je goed voorbereid het examen in gaat.

  Lees meer
 • Cursus VB 2

  Vaarbewijs 2 is een aanvulling op deel 1. Met dit vaarbewijs is de vaart op alle binnenwateren toegelaten.

  Lees meer
 • Spoedcursus VB 1

  Spoedcursus Vaarbewijs op 1 dag voor € 125,–. 

  Lees meer
 • Marifoon Cursus

  Voor contact op het water (tussen schepen onderling maar ook voor contact met de sluis- en brugwachters) is de Marifoon een belangrijk communicatiemiddel.

  Lees meer
 • Cursus Kustnavigatie

  Uitstekende mogelijkheid voor watersporters die hun aktieradius willen vergroten van het varen op plassen en rivieren naar het IJsselmeer, Waddenzee of de Noordzee!

  Lees meer
 • Online Cursussen

  Uw vaarbewijs snel en gemakkelijk halen met een online cursus. Volg een vaarbewijs cursus op uw mobiele telefoon of tablet op eigen tempo en oefen met onbeperkt aantal examens.

  Lees meer

Reacties van onze cursisten

Ton Damen Netherlands 05 Jan 2019
Zojuist geslaagd voor VB2 met 46 punten uit 50. Roland, dank je wel voor de heldere uitleg tijdens de cursus.
Eugene Netherlands 29 Dec 2018
Vandaag examen VB II gedaan en geslaagd met 42 punten. De cursus voor dit examen is echt wel nodig, de stof is niet heel makkelijk zelf door te nemen en de 5 avonden waren dan ook zeker van zeer toegevoegde waarde. Nu op na Marifoon.
Siglinde und Lothar von KANALOA Germany 24 Dec 2018
Fröhliche Weihnachten sowie ein gesundes erfolgreiches neues Jahr. Herzlichst euch beiden Lothar und siglinde
Jan Tanis Netherlands 08 Dec 2018
Bedankt namens mij en mijn schoonzoon voor de fijne en duidelijke uitleg .
Jan Tanis Netherlands 08 Dec 2018
examen vandaag 8-12-2018
 
1-5 van de 200

Vaarbewijs examen struikelblokken van de VAMEX

Geplaatst op 27 May 2015

De leesvaardigheid wordt terdege op de proef gesteld om de vragen juist te interpreteren en te begrijpen, daar geeft Yachtconsult tijdens de Vaarbewijs cursus veel aandacht aan. Een goede voorbereiding voor Vaarbewijs examen is essentieel. Het scheelt veel tijd. In een kortere tijd heeft men bij een goede uitleg tijdens de mondelinge cursus van 5 avonden of 2 volle dagen de Vaarbewijsstof goed onder de knie.

Het kost daardoor ook minder want de Vaarbewijs cursisten slagen meestal in één keer voor hun Vaarbewijs examen. Want dat kost elke keer € 42.—als men vaarbewijsexamen doet en een halve dag. Onderstaand staan de struikelblokken van het vaarbewijs examen

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord

De examencomputer van de VAMEX registreert alle antwoorden die door de kandidaten zijn gegeven. Een vraag die vaak fout wordt beantwoord, wordt door de examencommissie extra kritisch bekeken. Er zijn verschillende oorzaken te bedenken waardoor sommige vragen opvallend vaak fout beantwoord worden: 

Worden de examenvragen te moeilijk gesteld?

Uit klachten en uit de reacties op de enquête die de VAMEX regelmatig verspreidt, blijkt dat er nog wel eens kritiek is op de leesbaarheid van de vragen. De examencommissie besteedt hier veel aandacht aan. De examenvragen worden gemaakt op taalniveau B.1. Externe deskundigen op het gebied van Nederlandse taal hebben de teksten beoordeeld. Daarbij bleek de leesbaarheid mee te vallen maar dat het op detailpunten soms nog beter kan. De nautische termen (vakjargon) hebben eveneens invloed op de leesbaarheid van de vragen. Dat is niet te voorkomen. De VAMEX heeft de opdracht om niet alleen op ‘kennis’ maar ook op ‘begrip’ te toetsen. ‘Begrip’ gaat een slag dieper dan ‘kennis’. Het vergt inzicht in de materie. Kandidaten die geen ervaring hebben op het water zullen daardoor wat meer moeite hebben om bepaalde examenvragen te begrijpen. Om ‘begrip’ te toetsen, moet er extra informatie in de inleiding van de vraag worden gegeven. Dat levert in sommige vragen meer tekst op die de kandidaat dan tot zich door moet laten dringen. De examencommissie doet er alles aan om die lange tekst goed leesbaar te houden, onder andere door korte zinnen te maken. Ook wordt er zoveel mogelijk een plaatje toegevoegd ter verduidelijking. De examencommissie vermijdt zoveel mogelijk ‘vakjargon’ maar daar valt niet altijd aan te ontkomen. Zo zullen ‘stuurboord en bakboord’ nooit worden vervangen door ‘rechts en links’. En vaak hebben bepaalde woorden te maken met hoe ze in reglementen worden genoemd: bijvoorbeeld ‘opvaart en afvaart’ en ‘stuurboord op stuurboord’. 

Maar het komt ook voor dat weinig kandidaten het goede antwoord kiezen, terwijl een vraag niet veel tekst bevat. Er mankeert volgens deskundigen dan niets aan de vraagstelling en de antwoorden verschillen duidelijk van elkaar. Wat kan dan de oorzaak zijn? 

Ligt het aan het cursusmateriaal?

De examencommissie heeft ontdekt dat in sommige cursusboeken fouten staan en dat ook in oefenvragen hier en daar foute antwoorden voorkomen. Hierdoor leren kandidaten de stof verkeerd aan. Het gaat daarbij vaak om de reglementen. De VAMEX heeft de auteurs en uitgevers, voor zover die zijn te achterhalen, hierop gewezen. Inmiddels zijn er verbeteringen aangebracht, maar sommige fouten komen helaas ook in nieuwere uitgaven en errata nog voor. De VAMEX adviseert om altijd gebruik te maken van de nieuwste uitgaven en ook dan op eventuele errata te controleren. Maar zelfs dan is er dus geen garantie dat de inhoud klopt en volledig is. De auteurs en uitgevers zijn daarvoor verantwoordelijk; niet de VAMEX !

Staan alle onderwerpen van de examenvragen in de cursusboeken?

Op de VAMEX-website kunt u de ‘Afbakening examens klein vaarbewijs’ vinden waarin alle onderwerpen staan waarover examenvragen mogen worden gesteld. Ook vindt u daar het document ‘Nieuws over de examenvragen klein vaarbewijs’. Daarin worden onderwerpen vermeld waarover nog niet eerder een vraag in het examen voorkwam. Die nieuwe onderwerpen worden jaarlijks niet eerder dan 1 maart aan de examens toegevoegd. Ze zijn het jaar ervoor, uiterlijk op 1 oktober aangekondigd, zodat uitgevers de tijd hebben hun lesmateriaal daarop aan te passen. Pagina 2 van 9 Als uitgevers dat laatste niet doen, is dat de VAMEX niet kwalijk te nemen. Opleiding en examinering zijn strikt gescheiden. De VAMEX mag zich niet bemoeien met opleiden en is uitsluitend verantwoordelijk voor de examenvragen.

Voor meer informatie over oefenvragen en voorbeelden van examenvragen. kunt u op deze site naar aanvullende info gaan. En daarna naar Nieuwe Lesstof 2014.


Terug

 

         WatersportopleidingenVoor vragen over het vaarbewijs
of andere cursussen,
klik hierYachtconsult

In een keer uw vaarbewijs halen? Voor een Vaarbewijs 1, Vaarbewijs 2 of een Spoedcursus kiest voor een praktijk- of theoriecursus van Yachtconsult door heel Nederland en België.

KvK

Yachtconsult is te vinden bij de kamer van koophandel West-Brabant onder het nummer: 20098201.


Ing bank

Yachtconsult Opleidingen
ING Bank
IBAN NL63 INGB 0008 8896 15
BIC INGB NL 2A
Postbus 129
4700 AC Roosendaal

Adres

Yachtconsult Opleidingen
Postbus 129
4700 AC
Roosendaal

rs@yachtconsult.com
+31 - (0)165 546 707
+31 - (0)6 53 62 32 31