[[SiteTitleNameVar?siteTitle_name_var=Yachtconsult Vaarbewijs Cursussen]] Website RSS" href="http://yachtconsult.com/templates/va_template_framework_3_5/system/core/rss_feed.php?page_id=1" /> [[SiteTitleNameVar?siteTitle_name_var=Yachtconsult Vaarbewijs Cursussen]] - http://yachtconsult.com" /> [[SiteTitleNameVar?siteTitle_name_var=Yachtconsult Vaarbewijs Cursussen]] " /> [[SiteTitleNameVar?siteTitle_name_var=Yachtconsult Vaarbewijs Cursussen]] " />
[[SiteCSSNameVar?siteCSS_name_var=Yachtconsult-New]]

In-Company cursussen

Vaarbewijswinkel

Yachtconsult Vaarbewijs Online Winkel

In onze online winkel kunt u bijvoorbeeld de thuiscursus vaarbewijs 1 en 2 bestellen. Ook voor andere cursusmaterialen kunt u hier terecht.

Klik hier om naar de VaarbewijsWinkel te gaan.
 


 
Vamex Vaarbewijs Marifoon Examens


Vaarbewijs Bedrijfstrainingen | Doe 'In-Company' ervaring op

Yachtconsult is gespecialiseerd in het geven van Vaarbewijs en Marifoon cursussen voor bedrijven, (semi)overheidsinstellingenen en verenigingen. Met name voor bedrijven en instellingen die personeel in dienst hebben die varen met kleine bootjes waarvoor een vaarbewijs niet verplicht is maar het toch belangrijk dat de gebruikers een Vaarbewijs hebben.

In artikel 1.09 lid 1 van het Binnenvaart Politie Reglement staat letterlijk: 'Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon'. Dit artikel geldt voor alle boten, dus voor boten waarvoor geen vaarbewijs vereist is. Zolang er niets gebeurt is er niets aan de hand...

Als er wel iets gebeurt moet u als werkgever kunnen aantonen dat uw personeel bekwaam is en dat kan zonder een vaarbewijs wel eens heel lastig worden. Bij ernstige ongelukken kan dat leiden tot heel vervelende financiële consequenties.

In het kader van het bovenstaande heeft Yachtconsult inmiddels heel wat schippers van onder anderen kleine fiets/voetgangers pontjes en werkbootjes opgeleid voor het Vaarbewijs. Belangrijke opdrachtgevers voor het Vaarbewijs en Marifonie zijn:

Brandweer

We hebben inmiddels meer dan 150 brandweerlieden opgeleid voor het Klein Vaarbewijs.

Rijkswaterstaat en Waterschappen

Voor Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen hebben we in de loop van de jaren meer dan 100 schippers opgeleid. Daarnaast hebben we met name voor Rijkswaterstaat zo'n 80 brug- en sluiswachters opgeleid voor het Basiscertificaat Marifonie.

Watersportverenigingen

De watersportverenigingen doen met de regelmaat van klok een beroep op Yachtconsult voor het geven van Vaarbewijs en Marifoon cursussen.

Bedrijven

In de loop van de jaren is Yachtconsult in zeer veel verschillende bedrijven actief geweest. De meest bijzondere opdracht is die van Whirlpool. In het kader van een speciale actie voor haar dealers had Whirlpool zo'n 150 rubberboten met bijbehorende buitenboord motor uitgegeven. De bootjes konden harder dan 20 km/uur en dus moest er ook een Vaarbewijs gehaald worden.

We hebben toen in een paar weken tijd met succes 150 man opgeleid voor het Vaarbewijs VB1.
 Voor met name havenbedrijven leiden we in het kader van het portofoongebruik heel wat mensen op voor het Basiscertificaat Marifonie.

Al onze In-Company cursussen worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt en uitgevoerd. We houden daarbij rekening met de specifieke doelgroep en de beschikbare tijd.

Opdrachtgevers zijn o.a. de Brandweer in Rotterdam en Willemstad, Strandexploitatie Walgeren, Staatsbosbeheer, Watersportverenigingen, Vrijwillige Reddingsbrigades en de Visserij Inspectie.

Neem contact op voor meer informatieYachtconsult

In een keer uw vaarbewijs halen? Voor een Vaarbewijs 1, Vaarbewijs 2 of een Spoedcursus kiest voor een praktijk- of theoriecursus van Yachtconsult door heel Nederland en België.

There was an uncatched exception
Call to undefined function mysql_error()
in line (395) of (/templates/va_template_framework_3_5/index.php):